Sore Eyes

 Ano ang Sore Eyes?
Ang sore eyes , pink eyes, o conjunctivitis, ay ang pamamaga o impeksyon ng mata na karaniwang sanhi ng virus. Ito’y maaaring maka-apekto sa mga tao ng anumang edad. Ito’y nakahahawa sa pamamagitan ng paghawak sa iyong mata kung ang kamay mo’y nakahawak sa mata ng isang tao na may sore eyes. Bagaman karaniwang sanhi ng virus, ang pamamaga ng mga mata ay maaari ring dahil sa bakterya, na tinatawag bilang bacterial
conjunctivitis .

Ano ang mga sintomas ng Sore Eyes?

Pamamaga ng mata sanhi ng virus
1. Pagiging makati o mahapdi ng mata (pruritis or pain) ay ang mga pangunahing sintomas ng viral conjunctivitis o sore eyes,
2. Pagtutubig at pagluluha (epiphora),
3. Pamumula ng mata (hyperemia).

Maaari ring magkaroon ng kulane (lymph nodes) sa may tainga. (Ito’y hindi dapat mapagkamalan na bacterial conjunctivitis kung saan nagnanana ang mata at maaaring may kasamang lagnat.)

Pamamaga ng mata sanhi ng bacteria
1. Paglabo, pagdirilim, at mga pagbabago sa paningin.
2. Pagnanana ng mga mata at pagkakaroon ng lagnat.

Mga karaniwang mito (myth) sa Sore Eyes.
1. Ang Breastmilk at Ihi (urine) ay nakapagpapagaling ng sore Eyes. - HINDI TOTOO
2. Maaring makakuha ng sore eyes ang isang tao sa pamamagitan ng pakikipag-titigan sa isang taong may sore eyes - HINDI TOTOO
3. Ang pagkain ng manok ay nakakapagpalala ng sore eyes - HINDI TOTOO
4. Isang beses lamang maaring magkaroon ng sore eyes ang isang tao - HINDI TOTOO

ANO ANG LUNAS O GAMOT SA SORE EYES?

Walang gamot para sa sore eyes na sanhi ng virus; ito’y hinihintay lang na kusang mawala. Ngunit maaaring maibsan ang hapdi, kirot, at pangangati sa pamamagitan ng paglagay ng “cold compress” sa mata.

Magpakonsulta sa doktor na spesyalista sa mata (ophthalmologist) kung may nana sa mata, lumalabo ang paningin, at kung higit na sa isang linggo at hindi parin nawawala ang mga sintomas ng sore eyes. Maaring magreseta ang doktor ng antibiotic eyedrops. Ang antibiotic eye ointment, na kahalili ng eyedrops ay kung minsan nirereseta sa bacterial pink eye ng kabataan. Mas madali kasing ilagay sa mga mata ng mga bata ang ointment kumpara sa eyedrops.

PAANO MAIIWASAN NA MAHAWA NG SORE EYES?

- Iwasan ang panghihiram ng tuwalya, pampatak sa mata,"make-up at applicators" sa mata, at "sunglasses",
- Huwag kusutin ang mata kapag ito'y nangangati,
- Magsuot ng "sunglasses" kung malakas ang hangin upang makaiwas sa pagkapuwing,
- Kapag panahon ng"sore eyes" iwasan ang mataong lugar,
- Bawasan ang "hand to eye contact".

Ang mga taong may sore eyes ay dapat iwasan na hawakan o kamutin ang
kanilang mga mata. Dapat ding ugaliing maghugas palagi ng kamay.

Source:
http://kalusugan.ph/sore-eyes/
http://www.doh.gov.ph/sites/default/files/HEALTH%20ADVISORIES%201998.pdf, page 44
http://www.magmanews.com/2015/03/sore-eyes-conjunctivitis-symptoms-myths.html
http://www.buhayofw.com/medical-advice, Dr. Ed Santos


Back